Jak ponumerować strony w Wordzie

0
1417
jak ponumerować strony w wordzie

Odkąd Sumerowie 4000 lat p.n.e. wynaleźli pismo, ten sposób wymiany informacji stał się jedną z najważniejszych form komunikacji międzyludzkiej. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zarówno forma pisma, jak i środki wykorzystywane do tworzenia dokumentów podlegały ewolucji technicznej. Od trzcinowego rylca i glinianej tabliczki, poprzez gęsie pióro i pergamin, aż po długopis i papier, a następnie komputerowy program Word. W tym artykule przeczytasz o tym, jak ponumerować strony w Wordzie.

Technologie utrwalania pisma

jak ponumerować strony w wordzieCzłowiek stale udoskonalał narzędzia służące tworzeniu zapisków. Jednak pismo odręczne jest w codziennym życiu powoli, lecz systematycznie zastępowane przez komunikaty w formie elektronicznej. Tradycyjny list staje się dziś rzadkością zastępowany przez e-mail, a życzenia świąteczne częściej odczytujemy z SMS’a niż z kartki pocztowej. Zjawisko to nie ominęło również formalnych dokumentów. Era wszechobecnych komputerów oraz nieustanny pośpiech sprawiają, że papier podaniowy i długopis odchodzą do lamusa ustępując miejsca bardziej efektywnym metodom tworzenia tekstu. Raporty, sprawozdania czy też C.V. projektowane są najpierw na ekranie monitora, a następnie przenoszone na papier w formie wydruku. Złożoność opracowań i wzbogacanie treści o elementy graficzne wymagają specjalizowanego oprogramowania noszącego nazwę edytorów tekstu.

MS Word

Jednym z najpopularniejszych programów tego typu jest MS Word, wchodzący w skład pakietu Office firmy Microsoft. Złożoność tego narzędzia i ilość oferowanych przez nie funkcji sprawia, że jego dogłębne poznanie wymaga godzin ćwiczeń podpartych solidną (czytaj obszerną) publikacją książkową. Użytkownicy, którzy zdobędą pewien poziom umiejętności mogą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość narzędzi pakietu Office (w tym Word’a) zdając oficjalny egzamin firmy Microsoft.

Jak utworzyć dokument w Wordzie?

Tworząc dany dokument chcemy zazwyczaj mieć możliwość stałego dostępu do niego. Aby nie utracić dokumentu po wyłączeniu komputera należy go zapisać w określonej lokalizacji nadając mu przedtem nazwę. Nadanie nazwy pozwoli użytkownikowi na szybką identyfikację pliku i odnalezienie żądanego dokumentu wśród innych dokumentów tekstowych. Przy starcie, program Word otwiera automatycznie nowy dokument i nadaje mu nazwę Dokument1. Nazwa ta identyfikuje edytowany dokument do momentu jej zmiany przez użytkownika w chwili zapisywania wprowadzonych zmian. Zapisywanie wprowadzonych zmian w dokumencie tworzonym przy wykorzystaniu MS Word może odbywać się na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem menu „Plik” i znajdujących się w nim poleceń „Zapisz” lub „Zapisz jako”, przy użyciu przycisku „Zapisz” (ikona dyskietki), czy też wykorzystując skrót klawiaturowy „Ctrl+S”.

Podstawowe techniki edycyjne

Program komputerowy pełniący funkcję edytora tekstu służy przede wszystkim do tworzenia i edytowania określonej kombinacji znaków składających się na treść danego dokumentu. Aby treści tej nadać odpowiedni, satysfakcjonujący go wygląd, użytkownik ma do dyspozycji szereg narzędzi o różnym stopniu rozbudowania. W edytorze MS Word, przyciski służące podstawowej edycji tekstu zgrupowane są w zakładce „Narzędzia główne”. Poruszając się w obszarze oferowanych tu możemy: pogrubić zaznaczony tekst (przycisk „Pogrubienie” (lub skrót „Ctrl+B”)), pochylić zaznaczony tekst (przycisk „Kursywa” (lub skrót „Ctrl+I”)), podkreślić zaznaczony tekst (przycisk „Podkreślenie” (lub skrót „Ctrl+U”)). Ponadto możliwa jest między innymi zmiana wielkości czcionki, jej kroju oraz stylu edytowanego (wprowadzanego) tekstu.

Jak ponumerować strony w Wordzie?

Edytory tekstowe, wśród bogatego zestawu wbudowanych instrumentów, oferują użytkownikowi grupę narzędzi przyspieszających tworzenie dokumentów poprzez automatyzację określonych procesów. W programie MS Word, do grupy tej należą funkcje: automatycznej numeracji stron, zmian w treści dokumentu, tworzenia spisów treści, autokorekty, automatycznego sprawdzania pisowni.

jak ponumerować strony w wordzieJedną z najbardziej popularnych funkcji jest automatyczna numeracja stron. Jak ponumerować strony w Wordzie? Aby zainicjować ten proces w tworzonym dokumencie należy przejść do zakładki „Wstawianie” i odnaleźć przycisk „Numer strony”. Po jego kliknięciu rozwija się menu, z którego wybrać należy miejsce (góra strony, dół strony, margines) w które edytor będzie wstawiał w sposób automatyczny odpowiedni numer strony. Niezależnie od położenia, każda z wybranych lokalizacji numeru oferuje szereg możliwości takich jak styl, dodatkowe elementy graficzne, elementy towarzyszące i tym podobne. Ich wybór zależy od preferencji autora dokumentu i jego oczekiwań wynikających z przeznaczenia dokumentu.

Wydruk czyli dobrnęliśmy do końca

Można chyba zaryzykować twierdzenie, że większość dokumentów tworzonych przy użycia edytora tekstu jest następnie drukowana. Jednak zanim przeniesiemy utworzony dokument na papier, sprawdźmy jak przedstawiał się on będzie na wydruku. W tym celu program MS Word oferuje możliwość podglądu wydruku. Korzystanie z tej opcji pozwala użytkownikowi na zorientowanie się jak wyglądał będzie dokument w wersji papierowej i dostosowanie go w tym zakresie do osobistych preferencji bądź formalnych wymogów. Podgląd wydruku pozwala na uniknięcie sytuacji, w której drukowanie należy powtórzyć, gdyż wygląd dokumentu nie odpowiada oczekiwaniom użytkownika. Stąd wykorzystywanie tej opcji przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności papieru, materiałów eksploatacyjnych drukarki czy chociażby czasu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here