Jak będą inwestowane środki w ramach PPK?

0
1242
Jak będą inwestowane środki w ramach PPK?

Co do zasady PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić powszechny, ale dobrowolny program oszczędzania środków na emeryturę w sektorze przedsiębiorstw. Składkę ma odprowadzać zarówno pracodawca jak i pracownik, a zgromadzone w ten sposób środki prywatne będą inwestowane. Jak będą inwestowane środki w ramach PPK?

Fundusz zdefiniowanej daty

To jak będą inwestowane środki w ramach PPK jest bardzo ważnym pytaniem. Środki prywatne, które gromadzone są przez uczestnika PPK są lokowane w ramach tak zwanego funduszu zdefiniowanej daty. W ramach jednego PPK można wyznaczyć minimum pięć takich funduszy. Główna różnicy pomiędzy nimi ma polegać na sposobie inwestowania.

Fundusz zdefiniowanej daty jest też zależny od wieku, a więc osoby oszczędzające w ramach PPK będą przypisane w uzależnieniu od ich wiek do konkretnego funduszu. W praktyce oznacza to, że im młodszy pracownik biorący udział w PPK, tym więcej będzie miał części udziałowej w ramach portfela inwestycyjnego, czyli głównie w akcjach. Natomiast wraz z upływem czasu będzie zwiększała się część dłużna inwestycji na jego rachunku PPK, czyli np. obligacji skarbowych.

W ten sposób ma być zagwarantowane bezpieczeństwo zgromadzenia wystarczającej ilości środków także dla osób, które są bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Inwestowanie środków z PPK

Także to jak wygladaja inwestycje kapitałowe może prowadzić do wielu wątpliwości. Tutaj ograniczono możliwość inwestycji do inwestowania w papiery dłużne i akcje. W ustawie zapisano, że mogą to być część dłużna i część udziałowa w ramach portfela inwestycyjnego funduszu. Jak wyglądaja inwestycje kapitałowe?

Część dłużna funduszy to inwestycje między innymi w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, depozyty bankowe czy certyfikaty depozytowe. Można więc powiedzieć, że to są inwestycje w uznawane za bezpieczne papiery dłużne.

Natomiast część udziałowa funduszy to inwestowanie w zakup akcji, praw do akcji, a także praw poboru i innych udziałowych instrumentów, które emitowane są przez notowane na GPW spółki publiczne.

Inwestycje pod kontrolą ustawodawcy

Jak inwestują fundusze wedle zapisów w ustawie? Na celowniku inwestycji w ramach PPK są głównie akcje dużych spółek. Dzieje się tak dlatego, że w ustawie zapisano dokładnie w jakie spółki i w jakim procencie będzie można inwestować. Za rekomendowane przez ustawodawcę zostały spółki z WIG20 oraz mWIG40.

A nawet wyszczególniono to jeszcze bardziej. Jak inwestują fundusze w ramach zapisów prawnych? W artykule 37 ustęp 13 projektu ustawy o PPK zapisano, że fundusz zdefiniowanej daty może lokować nie mniej niż 50% aktywów netto w akcje (…) wchodzące w skład indeksu WIG20 itd. Można też znaleźć zapis, że nie mniej niż 20% aktywów netto ma być inwestowane w akcje itp. na rynku zorganizowanym w państwie innym niż RP należącym do OECD. Ale nie więcej jak 30% środków zgromadzonych na rachunku PPK może być lokowanych za granicą.

Takie dokładne wytyczne są jeszcze bardziej rygorystyczne niż choćby zasady inwestowania środków w OFE. Z jednej strony zapewnia to jasne zasady, które mają ochraniać te środki, a z drugiej taka metoda inwestowania środków w ramach PPK może prowadzić do powstawania baniek na GPW, co nie jest korzystne dla wszystkich uczestników.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here